יצירת מטלה לתלמידים

יצירת אירוע הערכה עם מטלת תלמידים

  • ניתן ליצור אירוע הערכה דרך היומן - מערכת שעות, או דרך הכפתור של ניהול אירועי הערכה משמאל ליומן
  • חובה להזין נושא
  • רצוי להזין סוג אירוע הערכה במיוחד אם יצרו בבית הספר סוג אירוע הערכה במיוחד לצורך זה של מטלה לתלמידים
  • רצוי להזין תיאור ולהוסיף קבצים שהם תוכן המשימה
  • יש לסמן - מטלת תלמידים. ואז ניתן גם להגדיר תאריכים בהם המשימה תהיה פעילה והתלמידים יראו אותה ויוכלו להגיש את המענה שלהם
  • לשמור את הנתונים

לאחר שהתלמידים יגישו את הקובץ מענה שלהם, יהיה ניתן לראות ליד כל תלמיד את הקובץ, להוריד אותו ולתת הערכה לכל תלמיד על העבודה.

שמירת מטלה

חזרה לנושא ראשי

הדפס