פדגוגי תלמידים והורים

קשרי תלמידים והורים

מגוון כלים לטובת העברת נתונים פדגוגיים לתלמידים ולהורים:

שליחת הודעות בדואר אלקטרוני על ידי המחנך והמורה:

דרך דוחות ובקרה->התלמידים שלי

ליד כל כיתה ברשימה וליד כל קבוצת לימוד קיים כפתור עם מעטפה המאפשר שליחת הודעת דוא"ל (וכן מסרונים אם מאופשר על ידי מנהל) לתלמידים ולהורים

למנהל המערכת ישנה אפשרות לשלוח לכל השכבה או לכל בית הספר

  • ניתן לשלוח הודעה ולצרף קבצים כגון דפי קשר, קישורים לתכני השיעורים בפורטל וכדומה.
  • ניתן להדפיס את התכנון השבועי של המורים לקובץ PDF ולשלוח להורים בתחילת השבוע.
  • אנו ממליצים גם לשלוח עם התלמידים מדי חודש או שבועיים תעודה ייחודית שתשקף את ההשגים ההתנהגותיים בעיקר של התלמיד. תעודה כזו ניתן להפיק מהמערכת בצורה מאוד נוחה משוכללת וייחודית ובהתאמה לאקלים החינוכי הנדרש לבית הספר.

צפייה בתכני השיעורים - נושא, תיאור ושיעורי בית שהוזנו על ידי המורים בשבוע אחרון:

בתשתית->ייבוא נתונים-> תכני השיעורים בשבוע אחרון ו - RSS

ניתן לקבל רשימה של קישורים שעל ידם ההורים והתלמידים יכולים לראות תכני שיעורים שהוזנו בכל כיתה בשבוע אחרון

את הקישורים יש להטמיע בפורטל הבית ספרי או לשלוח להורים ולתלמידים במייל

פדגוגי - תלמידים (קישור לכניסה)

אנחנו מעמידים אפשרות לתלמידים ולהורים לצפות בנתונים חסויים יותר באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך שמספקים לכל תלמיד.

המטרה בזה היא שכל תלמיד ידע להיכנס בעצמו לפדגוגי תלמידים, ויוכל לראות ולהדפיס את מערכת השעות שלו האישית. וכן לצפות במערך השיעורים שהתקיים, לו"ז מבחנים. ואפשרי שיראה גם הערות שסומנו לו על ידי המורים וכן ציונים והערכות מהמורים.

קיימת גם אפשרות ליצור אירוע הערכה עם מטלה שבו התלמידים יידרשו להגיש דרך המערכת קובץ עבודה ויקבלו ציון על כך.

מה ניתן לחשוף לתלמידים? (בהגדרות התשתית->פדגוגי תלמידים)

  1. אירועים בשיעור - אלו רשימת האירועים שהמורה יכולה לסמן בשיעור כולל נוכחות ועוד. מנהל המערכת מגדיר אילו סוגי אירועים יוצגו לתלמיד ולהורה
  2. הערות בשיעור - שמוזנות בבלון הכחול מימין לשם התלמיד. ניתן לדרג את ההערה כחיובית או שלילית. ומנהל המערכת מגדיר מה יוצג להורים
  3. אירועי הערכה - מבחנים בחנים וכדו'. מנהל המערכת מגדיר אילו סוגי אירועי הערכה יוצגו לתלמיד ולהורה
  4. ציונים של אירועי הערכה

פדגוגי - הורים

לאחרונה משרד החינוך פתח פורטל הורים עם אפשרות להזדהות לפי סיסמת הורים, וקיימים ממשקים חדשים ששולחים אלינו פרטים של גורמי הקשר של כל תלמיד.

לאור זאת ולאור בקשות של בתי הספר בכוונתנו לפתח גם מערכת דומה לזו של התלמידים שתהיה נפרדת להורים ובה הורה יוכל לראות במרוכז נתונים על כל הילדים שלומדים בבית הספר.

כרגע ההורים שרוצים להתעדכן בנתונים חסויים צריכים להיכנס עם סיסמת התלמיד של משרד החינוך. מבחינתו רצוי לעשות זאת בתיאום עם הילד על מנת לתת לו תחושת אמון ועצמאות ככל הניתן. חלק מהמטרה היא לפתח אצלו שאיפה למצויינות ולהישגים טובים בהתנהלות הכללית והלימודת וכן בלימודים המקצועיים.

חזרה לנושא ראשי

הדפס