שיבוץ מערכת שעות

ניהול מערכת השעות הבית ספרית מתחלק לשניים:

א. שיבוץ מערכת השעות ועדכון המערכת לפי הצורך במשך השנה

 • תכנון משרות המורים לפי הרפורמה והתקן
 • תכנון שעות הלימוד בכיתות
 • תכנון שיבוץ המורים בכיתות וחלוקה למקצועות
 • בניית קבוצות הלימוד בהתאם לתקנים
 • הזנת אילוצי כיתות/מורים/מקצועות וחדרי לימוד
 • שיבוץ ידני ו/או אוטומטי של קבוצות הלימוד במערכת השעות לפי מורה או כיתה
 • תצוגות מרובות למערכת השעות בפריסה בית ספרית
 • אפשרויות הדפסה, שליחה למורים, ושמירת גירסאות שונות באופן מקומי

ב. ניהול שוטף של מילויי מקום - ניהול נוכחות מורים

 • רישום היעדרויות מורים
 • ניהול וטיפול בשעות ההיעדרות
 • דוחות היעדרות ומילוי מקום
 • אפשרות לדיווח היעדרות ובקשה לאישור על ידי כל מורה

לפני תחילת עבודה על מערכת השעות, יש לוודא כי רשימות המורים, הכיתות והמקצועות מעודכנות. להדרכה בנושא לחצו כאן.

כניסה למערכת השיבוץ

1.png

לחצו על תפריט מערכת שעות --> שיבוץ ובניית מערכת השעות.

במסך שייפתח, תוכלו לראות מצד ימין את כפתורי תכנון ובנייה, ומצד שמאל את אפשרויות התצוגה. במרכז המסך יופיעו מערכות השעות שלכם. כדי לעבור בין מסכי התכנון והבנייה, לחצו על הכפתורים.

2.png

במסך בנייה תוכלו לראות ולערוך את מערכות השעות של הכיתות ושל המורים.

3.png

במסך התכנון תוכלו להזין אילוצי תקן מורים וכיתות, ימים חופשיים, אילוצי מקצוע.

שלבי שיבוץ מערכת שעות בית ספרית:

 1. הגדרות מקדימות - רשימת המורים, כיתות ומקצועות הלימוד בבית הספר.
 2. הגדרת שעות פעילות בית הספר והכיתות.
 3. הקצאת השעות השבועיות לכל מורה - לפי שעות תקן המשרה שמחוייבים כלפי כל מורה ולפי מקורות המימון והתקציב (משה"ח, תל"ן וכדו') הבית ספריים.
 4. בניית קבוצות הלימוד לפי תקן שעות המורים והכיתות הקיים לבית הספר:
  1. שיבוץ המורים בכיתות - הקצאת שעות לכל מורה בכל כיתה כך שתקן שעות הכיתות יכוסה
  2. שיבוץ המורים במקצועות הלימוד בכיתות לפי הצורך של כל מקצוע ולפי הדגש החינוכי בבית הספר
 5. הגדרת אילוצים לכל מורה - יום חופשי ושעות בהן הוא לא נמצא בבית הספר.
 6. שיבוץ מורים וכיתות במערכת השעות השבועית בהתאם לאילוצים של המורה, מקצוע, כיתה וחדר

אסטרטגיה וסדר השיבוץ:

 • יש לגבש את אסטרטגיית השיבוץ לפי ההיכרות עם צוות המורים וצרכי בית הספר עם הטבעת החותם הייחודי של בית הספר.
 • המשבץ צריך לדעת את הערכת התקן לשעות כיתה שבועיות שעליו למלא וכן שעת מינימום לסיום בכל יום, ומה הרצוי לו בבית הספר.
 • יש לאסוף את המידע מהמורים לגבי ימים חופשיים ואילוצים הרצויים או צפויים להם לשנה או תקופת הלימודים.
 • על המשבץ להכיר את הגמישות הקיימת לו בשיבוץ וכן את הערכת שינויים אפשריים בנתוני השיבוץ.
 • סדר השיבוץ הוא מהדברים שיש בהם פחות גמישות לאלו שיש בהם יותר גמישות. כגון:
  • מורה שיש לו רק יום אחד ללמד בבית הספר יש לשבצו תחילה.
  • שעות פעילות חוץ בית ספרית, חוגים וכדו' שאין לבית הספר יכולת לקבוע את השעה.
 • דברים שבית הספר רוצה ורגיל להנהיג כך ברמת ודאות גבוהה רצוי להקדים ולשבץ. כגון:
  • בבית הספר נהוג שבימי שישי רק המחנכים מלמדים בכיתות
  • בבית הספר שעה ראשונה שמורה למחנך או למקצוע מסויים לפתיחת היום.
  • יש למצוא את הימים והשעות בהם נדרש ישיבת צוות שבועית, ולהגדירם כשעות צוות במערכת.


הגדרות מקדימות

רשימת המורים

יש לבדוק בתשתית -> רשימת המורים, שכל המורים המיועדים לשיבוץ קיימים במערכת ולהסיר מי שכבר לא מלמד בבית הספר

 • ניתן להוסיף או להסיר מורים מהרשימה באופן ידני
 • ניתן לסנכרן נתונים ממשרד החינוך במידה והנתונים קיימים. בתשתית->סנכרון נתונים משה"ח->רשימת המורים

רשימת המקצועות ותחומי החינוך

מנהלים את הרשימה בתשתית->מקצועות ונתונים בית ספריים

וכן ניתן להוסיף מקצועות במסכי התכנון במערכת השיבוץ

כיתות אם וקבוצות תלמידים

 1. יש לוודא בתשתית -> כיתות וקבוצות תלמידים, שכל הכיתות לפי התקן של השנה הנוכחית קיימות, ניתן להוסיף או להסיר כיתות באופן ידני או על ידי סנכרון נתונים ממשרד החינוך. וכן ניתן שם ליצור שם קבוצות של תלמידים.
 2. ניתן להגדיר קבוצות בנייה זמניות בהרכבי הכיתות הנדרשות דרך ממשק השיבוץ בפעולות נוספות -> הגדרת מקבצי כיתות

חדרי הלימוד והפעילויות

מנהלים את רשימת החדרים בבית הספר בתשתית->מקצועות ונתונים בית ספריים->רשימת החדרים.

את שיוך החדרים לכיתות וקבוצות הלימוד ניתן לבצע ב – 3 רמות:

 1. רמת כיתה או קבוצת תלמידים: דרך תשתית->כיתות וקבוצות תלמידים->תצוגת טבלה. שם ניתן לערוך כל כיתה או קבוצה ולשייך לה חדר מהרשימה. כל קבוצות הלימוד והשעות שלא יוגדר להם חדר במפורש 'יירשו' את החדר מהכיתה/קבוצה.
 2. רמת קבוצת לימוד: דרך תשתית->קבוצות הלימוד. ניתן לערוך קבוצת לימוד ולשייך חדר לקבוצה.
 3. אם באחת משעות הקבוצה היא צריכה להיות בחדר אחר, ניתן לייחס לה את החדר ברשומת קבוצת הלימוד בכפתור [שעות משובצות] משמאל לרשומה.

מקורות מימון

בתשתית->שיבוץ קבוצות הלימוד, ניתן לשייך כל קבוצת לימוד למקור מימון בשתי רמות:

 1. בקבוצת הלימוד לערוך ולהגדיר מקור מימון
 2. ברמת שעת מסויימת במערכת של קבוצת הלימוד בכפתור [שעות משובצות] משמאל לרשומה.

תכנון

בנייה

שליחה והדפסה

שיבוץ עצמאי למורה

חזרה לנושא ראשי