בנייה

מערכת שעות -> יבוץ ובניית מערכת השעות

2019-08-16_08-35-19.png

 • בזמן העבודה רצוי ללחוץ על הכפתור הימני (חיצים כלפי חוץ) על מנת לקבל מסך מלא יותר, ואף על F11 לקבלת מסך מלא בדפדפן.
 • נא לעבוד עם הדפדפן בזום של 100% בלבד ולא להשתמש בזום אין או אאוט של הדפדפן (גורם להאטת עבודת הדפדפן).

ניתן לעבוד במקביל עם כמה ממשקים עיקריים:

 1. ממשק מערכות שבועיות
 2. ממשק פריסה בית ספרית לפי מורים
 3. ממשק פריסה בית ספרית לפי כיתות

ניתן לראות גם פריסת מקצועות וחדרים וכן רשימת התנגשויות שיבוץ וטיפול בהם.

בפאנל משמאל יש לשונית של כיתות, מורים ופעולות נוספות:

כיתות:

מורים:

פעולות נוספות:

 • העדפות סגנון תצוגה
 • שיבוץ אוטומטי בסיסי וכן ניקוי של שיבוץ נוכחי גורף לכל השכבה / שכבות.
 • שליחת מערכות מוכנות למורים

בכל מסך ישנן אפשרויות שונות להתאמות התצוגה לפי מה שנוח למשבץ לראות:

ממשק מערכות שבועיות:

רצוי להגדיר בפאנל התצוגה מה מספר וגודל המערכות הרצוי לפי המסך הקיים ומה שנוח למשבץ.

למשל במסך 21 אינץ'+ ניתן לראות בו זמנית 8 מערכות שבועיות בגודל - קטן. (בפריסה הבית ספרית ניתן לראות הרבה יותר כמובן)

ובהמשך ניתן כל פעם להגדירמה מעוניינים לראות במערכת הכיתה - רק שם המורה, מורה+מקצוע, מורה+מקצוע+כיתה. וכן במערכת מורה.

במרחב השיבוץ של מערכות שבועיות יוצגו המערכות השבועיות של מורים וכיתות שנבחרו (דרך פאנל המורים/כיתות) ולפי המספר המקסימאלי של מערכות שמוצגות במקביל (בפאנל תצוגה)

בכותרת של כל מערכת יש אפשרות סגירה, ומוצגים בכותרת נתונים סטטיסטיים של שיבוץ המערכת

מתחת לכל מערכת מוצגת טבלת קבוצות הלימוד השייכות למערכת וניתנות לשיבוץ בה (בתצוגת כרטיסים, טבלת בנייה או טבלת גיליון מלא)

השיבוץ מתבצע על ידי גרירת תווית קבוצת הלימוד למשבצת במערכת. וכן ניתן לגרור בתוך המערכת ממשבצת אחת לשנייה או לגרור מחוץ למערכת למקום ריק על מנת להסיר שיבוץ.

ניתן גם לשבץ או להסיר שיבוץ על ידי לחיצה של קליק ימני על שעת מערכת ובחירת פעולה מהתפריט שייפתח לאותה השעה.

פריסה-מערכות-שבועיות.PNG

שיבוץ לפי מורה או לפי כיתה

 1. לפי מורה - פותחים את פאנל המורים ובוחרים מורה (לחיצה בשורה של המורה, ולא בכפתור של האילוצים שבאותה השורה)
 2. לפי כיתה - פותחים את פאנל המורים ובוחרים כיתה
 3. אם לא מוגדר למורה קבוצת לימוד יש להוסיף על ידי לחיצה על [ פרונטלי] או [פרטני], לבחור מקצוע וכיתה ומספר שעות שבועיות ולשמור
 4. יש לחזור על הפעולה הנ"ל לכל מקצוע-כיתה שהמורה מיועד ללמד בהן מספר שעות שבועיות
 5. לשיבוץ - גוררים את תווית קבוצת הלימוד לשעה הרצויה במערכת השבועית.
 6. להסרת שיבוץ - גוררים את תווית קבוצת הלימוד מחוץ למערכת השבועית למקום ריק
 7. להזזת שיבוץ - גוררים את תווית קבוצת הלימוד ממשבצת אחת לשנייה
 8. למעבר בין מערכות:
  1. בטבלת הבנייה משמאל לכל קבוצת לימוד מופיעים כפתורים לשם פתיחה של מערכת המורה או הכיתה שבקבוצה זו
  2. לחיצה כפולה על שיבוץ במערכת השבועית תיפתח את מערכת המורה או הכיתה שבאותה קבוצת לימוד
 9. התראות וחיוויים על אילוצים:
  1. כשגוררים קבוצת לימוד לשעה שקיים בה אילוץ המערכת מתריעה ומבקשת החלטה האם לשבץ בכל זאת או לבטל
  2. כשלוחצים על תווית של קבוצת לימוד - המערכת נצבעת לפי האילוצים הקיימים בקבוצה:
   1. משבצות בצבע אדום - הכיתה או המורה כבר משובצים בשעות אלו
   2. משבצות בצבע צהוב-כתום - אילוצים של המורה שבקבוצת הלימוד
   3. משבצות בצבע בז' - אילוצי שעות של המקצוע שבקבוצה לפי מה שהוגדר
   4. משבצות בצבע לבן - שעות שהכיתה לא פעילה בהם

בדרך זו משבצים את השעות הפרונטליות וכן הפרטניות.

שיבוץ שעות שהייה

מתחת למערכת של כל מורה מופיעה תווית - שעת שהייה.

 1. גוררים את התווית לשעה שרוצים לשבץ שעת שהייה למורה
 2. ניתן לרשום תיאור לפעילות שעת השהייה לפני שגוררים, כך שיהיה רשום למורים גם משמעות שעת השהייה הזו
 3. להסרה כבשאר השיבוצים - גוררים החוצה את תווית השהייה
 4. ניתן להזיז על ידי גרירה בתוך מערכת המורה משעה לשעה אחרת

מרחב השיבוץ - פריסה בית ספרית

פריסה-בית-ספרית.PNG

למעבר לממשק שיבוץ כפריסה בית ספרית יש ללחוץ על הכפתור בכותרת (מתחת לסרגל הכפתורים העליון) - [לממשק פריסה בית ספרית]

בממשק זה המערכות מוצגות בפריסה של ימים / מורים או ימים כיתות, או להיפך. ניתן כמובן לעדכן מכאן גם את השיבוצים ו/או להדפיס או לייצא לקובץ אקסל.

ביצוע השיבוץ בפריסה בית ספרית:

בלחיצה על שם מורה תיפתח מערכת המורה לעריכה, ובלחיצה על שם כיתה תיפתח מערכת הכיתה.

ניתן לגרור את תוויות השיבוץ על מנת לעדכן שעות שיבוץ וכן לגרור החוצה על מנת להסיר שיבוץ. ובלחיצה כפולה על תווית שיבוץ תיפתח לעריכה מערכת המורה או הכיתות.

ניתן גם לשבץ או להסיר שיבוץ על ידי לחיצה של קליק ימני על שעת מערכת ובחירת פעולה מהתפריט שייפתח לאותה השעה.

שמירת השיבוץ:

בכפתור - שמירה/טעינת מערכת, נפתח תפריט ובו מספר אפשרויות של שמירת השיבוץ וכן עבודה עם מספר גירסאות שיבוץ במקביל.

 • על מנת לשמור את מערכת השעות לאחר שעבדנו עליה, ולהפוך אותה לפעילה כעת במערכת לניהול פדגוגי, יש ללחוץ על כפתור - [הפעל בשרת הפעיל] שנמצא בתפריט השמירה וטעינת מערכת.

הדרך המומלצת היא לעבוד עם גיבוי של גירסא בשרת והפעלה שלה רק בתום השיבוץ. בעדכון שיבוץ באמצע השנה דרך זו היא כמעט חובה.

כשהמערכת עולה השיבוץ שנטען הוא השיבוץ הפעיל כעת בשרת.

 • בתחילת עבודה יש לטעון גירסא מהרשימה אם קיימת, ואם לא אז לשמור גירסא נוכחית בשם וכך אנו עובדים על גירסא במקביל לגירסא הפעילה בפדגוגי (זו שהמורים שייכנסו לניהול הפדגוגי יראו כעת) ותתבצע עבורנו שמירה אוטומטית כל 2 דקות.

ניתן גם לעבוד עם גיבוי מקומי (באותה צורה של גיבוי בשרת) - בדרך זו הגירסא נשמרת במחשב המקומי של המשבץ (גם אם אין חיבור אינטרנט) רצוי להשתמש בזה רק בעת שאין חיבור לאינטרנט או כשמעוניינים בעוד גיבוי לגירסא ושתהיה רק במחשב המקומי.

חזרה לנושא ראשי

הדפס