תכנון

מערכת השעות -> שיבוץ ובניית מערכת השעות -> תכנון

לסרטוני הדרכה מעודכנים נא להיכנס לכאן.

על מנת להגיע לשיבוץ הכי טוב מבחינתנו עלינו לתכנן ולהזין במערכת את פרטי משרות המורים ואילוצי המורים, כיתות ומקצועות:

2019-08-15_20-27-30.png

במסך זה ניתן להזין את פרטי המשרות של המורים, אילוצי שעות למורים, כיתות ומקצועות.

כל הכפתורים עם אייקון של שעון עליהם הם להגדרת תקן משרה ואילוצים של מורה וכן בכיתות ומקצועות

2019-08-16_08-21-41.png

אח"כ בשיבוץ מקצועות וקבוצות הלימוד, קיימים מסכי תכנון ובקרה בנושא חלוקת סל השעות לפי כיתות ולפי מקצועות.

תכנית שיבוץ קבוצות לימוד לפי מורים:

2019-08-16_08-28-43.png

תכנית שיבוץ קבוצות לימוד לפי מקצועות:

2019-08-16_08-27-09.png

חזרה לנושא ראשי

הדפס